- Thuốc trị COVID-19 Ronapreve: Hy vọng điều trị tại nhà cho bệnh nhân nhẹ, trung bình

- TP.HCM: Đưa F0 không triệu chứng ra khỏi các bệnh viện điều trị COVID-19