0:00 Điểm tin

0:52 Xuất nhập khẩu năm 2021 tăng hơn 100 tỷ USD

2:41 ‘Siêu doanh nghiệp’ đăng ký vốn 500.000 tỷ đồng của ông chủ 8X giải thể

4:53 Lãi suất tín dụng sinh viên cao hơn cho vay nhà ở xã hội

6:52 Giá năng lượng có thể tăng cao trong nhiều năm, đe dọa nền kinh tế toàn cầu

8:15 Kinh tế Mỹ rối ren: Ông Biden lo lắng về bầu cử giữa nhiệm kỳ