Tin eo biển Đài Loan 12/6: Báo cáo quân sự 2021 của Hoa Kỳ cho thấy nhiều yếu điểm của quân đội TQ

00:00 Điểm tin
00:40 Đàm phán thương mại Hoa Kỳ-Đài Loan có kết quả tốt đẹp
02:01 Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi thêm vắc xin cho Đài Loan
04:20 Chuyến bay quân sự của Hoa Kỳ tới Đài Loan giúp bộc lộ gót chân A-sin của Trung Quốc
09:38 Báo cáo quân sự 2021 của Hoa Kỳ cho thấy nhiều yếu điểm của quân đội TQ