- Đông nam Trung Quốc: Số ca COVID tăng hơn gấp đôi

- Bloomberg: Tương lai đại dịch 6 tháng tới