Tin cập nhật 17/1: Thống đốc đảng Cộng hòa Florida nhậm chức, hứa trả lại quyền lực cho người dân

- ‘Chúng ta sắp lấy lại nước Mỹ’: Ông Trump khẳng định trong cuộc mít tinh đầu tiên của năm 2022 tại Arizona
- Thống đốc đảng Cộng hòa Florida tuyên thệ nhậm chức, hứa trả lại quyền lực cho người dân
- Ngành bán lẻ Mỹ hứng ‘bão kép’