Đảng Cộng hòa đã có những động thái nhờ ông Trump giúp họ lấy lại vị thế ở lưỡng viện. Khi còn tại vị, ông Trump hết lòng vận động cho các ứng viên Cộng hòa tranh cử Quốc hội, nhưng khi ông rơi vào nghịch cảnh thì nhiều người trong số đó quay lưng để phe thiên tả lấn lướt. Tuy nhiên, ông đã nhận lời giúp.