Ngày 22/10/2020, The Epoch Times đã tiết lộ một tài liệu tuyệt mật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Tòa án Tối cao và 5 cơ quan khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện cách đây 20 năm. Tiết lộ này thêm bằng chứng cho thấy cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã sử dụng mọi thủ đoạn hòng khiến người Trung Quốc phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.