ĐCSTQ đã phát động một làn sóng yêu nước và chống Mỹ thông qua việc phát hành một bộ phim xuyên tạc sự thật lịch sử có tên: Trận chiến hồ Trường Tân.

ĐCSTQ đã tuyên bố rằng họ là người chiến thắng. Thế nhưng, Lưu Bá Thừa, một trong Mười Nguyên soái đã thúc đẩy việc thành lập Quân đội Trung Quốc từng thừa nhận: Quân đội Hoa Kỳ thương vong ít hơn 10 lần so với quân Trung Quốc, quân đội Hoa Kỳ không chỉ rút lui hoàn toàn khỏi trận chiến mà còn lấy đi tất cả vũ khí, đồng thời sơ tán được hơn 98.000 người tị nạn.