Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump diễn ra vào ngày 9/2 (theo giờ Mỹ) tại Thượng viện. Ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội tới hai lần, cũng là cựu tổng thống đầu tiên bị đưa ra xét xử trước Thượng viện.

Phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump sẽ có tác động đáng kể tới hình ảnh quốc tế, các giá trị lập quốc và tương lai của nước Mỹ.