0:16 Phe chống Tập ép ông giải quyết vấn đề Đài Loan?

4:56 Mẹ vợ qua đời, vợ chồng Bạc Hy Lai đang ở tù có được dự đám tang?