Phân tích và bình luận: Nhật Bản ngày càng coi trọng đối đe dọa từ Trung Quốc ------- Trung Quốc là một thách thức quân sự ngày càng tăng đối với các nước láng giềng. Không nơi nào mà sự bất an đối với Trung Quốc lại thể hiện rõ ràng hơn ở Nhật Bản. Nhật Bản đã và đang làm gì để đương đầu thách thức ấy?