Khi COVID-19 lan tới Tân Cương, Chính quyền Trung Quốc tuyên bố, các tù nhân chính trị đã được phóng thích và dịch bệnh ở đây đã được kiểm soát. Nhưng các báo cáo từ thực tế cho thấy, tuyên bố này tiếp tục chỉ là “một động tác giả” của giới cầm quyền Trung Quốc.