Thời báo Epoch Times ngày 23/10 đưa tin Robert Destro, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, đã kêu gọi một nỗ lực chung để ngăn chặn chế độ nô lệ hiện đại tại một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 16/10. Khi một nhà báo đặt câu hỏi về Pháp Luân Công, ông Destro nói rằng Hoa Kỳ đã xem xét các cáo buộc về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.’