Phân tích và bình luận: Các tài liệu mới chứng tỏ Viện Y tế Quốc gia Mỹ tài trợ cho nghiên cứu virus tại Vũ Hán

    Theo các tài liệu mới tiết lộ, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) đã tài trợ cho nghiên cứu ở Trung Quốc nhằm tạo ra một dạng virus corona mạnh hơn ở loài dơi.