- Bộ Y tế thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực với gần 8.000 giường
- Hà Nội: Một buổi sáng ngày 30-7, thêm 61 ca COVID-19, nhiều ca trong cộng đồng