Bộ GTVT yêu cầu, từ 1/4 tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trên cả nước trong vòng 15 ngày.