Bí ẩn siêu năng lực của Messing (2): Đọc thấu suy nghĩ người khác và điều khiển đồ vật từ xa