Mới đây, Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Vấn đề Trung Quốc (CECC) đã công bố báo cáo Nhân quyền năm 2020, chỉ ra rằng ĐCSTQ “có thể [đã] phạm tội diệt chủng”, theo Vision Times.