Quý vị thân mến! Đức Khổng Tử từng nói: “Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích”. Phong thủy cũng như là nhân quả vậy, là người không thiện thì khi quý vị ở nơi địa thế tốt đẹp cũng sẽ dần biến thành không tốt. Ngược lại là người lương thiện cho dù quý vị ở nơi địa thế không tốt, nơi đó cũng sẽ dần trở thành tốt hơn. Vậy làm sao để dưỡng phong thủy? Dường như đây vẫn còn là những bí mật mà ngay đến cả thầy tướng số cũng không tiết lộ cho bạn. Hãy cùng DKN văn hóa tìm hiểu những bí mật đó là gì trong chương trình ngày hôm nay.