Quý vị thân mến, bấy lâu nay nhiều người vẫn nghĩ rằng vua chúa thời xưa là những người nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, tự nhận mình là Thiên tử (con Trời) để lừa phỉnh dân chúng, quy tụ lòng người. Nhưng thật ra, cái từ Thiên tử ấy chẳng dễ mang trên thân chút nào. Ngoài việc gây dựng đời sống ấm no, giáo huấn dạy dỗ lương dân cho đến việc quốc gia gặp thiên tai, ngập lụt đều thuộc trách nhiệm của Vua. Và Vua nước Việt xưa đã làm gì khi gặp những tình huống như vậy? Xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình hôm nay của Lắng đọng đêm về.