“Có con mà gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng đem cho”
(Ca dao Việt Nam)

Mẹ có sáu con gái
Thành Tỷ Phú Canh Cần
Đứa lấy chồng xa tắp
Cứ Tết lại về thăm

Mẹ luyện Pháp Luân Công
Khi tuổi ngoài chín chục
Trông mẹ giống bà Tiên
Tọa thiền trong cõi tục

Mẹ đắc được Đại Pháp –
Pháp này chẳng thường đâu
Ba lần bị trọng bệnh
Ba lần lành rất mau

Mẹ có một nàng dâu
Nấu ăn tài nhất phố
Nhưng thao tác canh cần
Xem chừng còn bỡ ngỡ

Mẹ còn cầu chi nữa
Phúc Lộc Thọ đủ rồi
Mẹ còn chờ chi nữa
Bái Phật đi, Mẹ ơi!

2017