[Viết tặng nhân dân Cộng hòa Mỹ quốc và Tổng thống Donald Trump]

“Giữ được Ngũ hồ trăng sáng mãi
Chẳng lo không chốn để buông câu” (*)
Thuyền kia đã tới đầu cầu
Ắt là sẽ thẳng có đâu chạy vòng

Phường gian trá đèo bòng mới mệt
Đấng minh quân chẳng thiết lo âu
Lẽ Trời: đức lớn ngôi cao
Phúc đâu đến kẻ mưu cầu bá vương

Xe đến chân núi, đường sẽ mở (**)
Tùng bách ngay chẳng sợ bóng nghiêng
Triệu dân như nước nâng thuyền
Cùng Trump sát cánh giữ miền Tự Do

Chúc Mỹ quốc vượt qua bão tố
Dẹp tà linh, củng cố chủ quyền
Cộng Hòa thắp sáng niềm tin
Vinh danh nước Mỹ, Dân quyền – Tự do.

[Vô danh cư sỹ].

(*) Cổ ngữ.
(**) Ngạn ngữ Phương Đông có câu: “Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng/ Xe đến chân núi ắt có đường!”.