Nếu tâm mà tĩnh lặng; Phong thái sẽ tường hòa; Lời lời phát xuất ra;
Đều Chân thành, ấm áp…

Vì sao khi cãi vã
Người ta thường hét to?
Dù khoảng cách không xa
Và mặt đang đối mặt…

Khi bất bình gay gắt
Là lòng xa cách lòng
Tâm ý chẳng tương thông
Cần khuếch trương… âm lượng!

Để đối phương nghe được
Ở khoảng cách ‘mênh mông’
Trong lúc đang ‘bất đồng’
Họ buộc lòng phải thế!

Giữa hồng trần dâu bể
Không nhìn thấu nợ – duyên
Danh lợi tình và tiền
Dễ khiến người bất mãn

Nếu tâm mà tĩnh lặng
Phong thái sẽ tường hòa
Lời lời phát xuất ra
Đều Chân thành, ấm áp

Thiện lành thường an lạc
Dung Nhẫn cảm động người
Chỉ bấy nhiêu đó thôi
Cũng khiến đời tươi đẹp!…

FB: Vô danh cư sỹ

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.