Trần gian nẻo mộng bước phiêu linh,
Tỉnh giấc hồi hương rũ bóng hình.
Tiếng mõ vang lên miền Giác hiện;
Hồi chuông ngân vọng cõi thiên sinh.
Nhân tâm chính quả bờ Chân Thiện;
Ác niệm tiêu vong bến Cửu bình.
Phật Pháp vô biên nguồn trí huệ;
Từ bi dẫn lối rọi quang minh.

FB Trần Thế Nhân

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia, giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn; là công pháp tính mệnh song tu giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý bạn hữu có duyên vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/

Từ Khóa: