Tôi không ngưng nghỉ câu chuyện của mình; Bởi bao người tốt chưa rõ sự tình…

Cuối thời mạt kiếp
Ở nước phương Đông
Có môn tu Phật
Là Pháp Luân Công

Ai tu môn ấy
Sẽ thấy hài lòng
Thân bệnh thì khoẻ
Tâm đục thì trong

Sau gần thập kỷ
Người tu rất đông  
Thủ lĩnh đảng trị
Nổi cơn điên khùng

Lập đội hành ác – 
Phòng: Sáu Trăm Mười [610] (*)
Bắt người tu Phật 
Nhốt vào một nơi

Tẩy não triệt để
Tra tấn dã man
Không bỏ tu luyện 
Thì liền biệt giam

Pháp Chân-Thiện-Nhẫn 
Có từ cổ xưa
Tu luyện chính Pháp –
Phật Gia thượng thừa 

Người tu chân chính
Nói-làm đều Chân
Vốn là người tốt 
Tốt hơn bội phần…  

Người tu chân chính
Hành Thiện cả đời 
Chỉ làm điều tốt 
Luôn nghĩ đến người 

Người tu đại Nhẫn
Tâm thái vững vàng 
Dẫu bị bức hại  
Vẫn cứ bền gan

Lệnh của trùm đảng:
Bôi nhọ thanh danh
Vắt kiệt tài chính
Hủy hoại xác thân

Lệnh của trùm đảng 
Cấp dưới thuộc làu:
Cưỡng đoạt nội tạng
Bán cho người giàu

Một bộ nội tạng
Thu nửa triệu đô
Nó là bạo chúa    
Khác gì Nero (**)

Pháp bị bức hại
Người bị chết oan
Giảng rõ chân tướng  
Người tu phải làm

Nếu nhiều người biết   
Về tội ác này
Bè lũ tà ác
Ắt phải chùn tay

Nếu nhiều người biết   
Tội ác từ đâu
Thì toàn thế giới
Bớt nhiều thương đau

Chỉ cần minh bạch 
Câu chuyện này thôi
Sẽ gặp phúc báo
Vì cứu được người

Tôi không ngưng nghỉ
Câu chuyện của mình
Bởi bao người tốt
Chưa rõ sự tình 

Tôi chưa ngưng nghỉ
Câu chuyện của tôi
Nếu không, tà ác
Lây lan ngập trời!

31.10.2021
Đoàn Thị Lam Luyến

>> Xem thêm: Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc?

(*) Phòng 610: do Giang Trạch Dân thành lập tại Trung Quốc năm 1999 nhằm bức hại phi pháp những người tu luyện Pháp Luân Công. 

(**) Nero: bạo chúa thời La Mã những năm đầu sau công nguyên.