“Sơn cùng thủy phúc nghi vô lộ;
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”

Lục Du

Trần gian vạn nẻo khói mù sương;
Mấy kiếp nhân sinh đã lạc đường.
Xuất niệm xa xăm nào toại ý;
Khai tâm chót vót để sầu vương.
Khi trong vô vọng không lùi gót;
Lúc ngập hoang mang vẫn bước trường.
Bĩ cực qua đi rồi đắc nguyện:
Vùng Chân Thiện Nhẫn giữa đời lương.*

FB Trần Thế Nhân

*Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn; là công pháp tính mệnh song tu giúp bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa. Quý bạn hữu có duyên vui lòng tìm hiểu thêm tại: https://vi.falundafa.org/

Video: Lời giải cho cuộc sống

videoinfo__video3.dkn.news||dce246ad4__