Trải bao cay đắng bẽ bàng; Thế nhân dòng lệ hai hàng chảy xuôi; Tưởng rằng một chuyến rong chơi; Đâu ngờ phiêu dạt luân hồi ức năm…

Mải mê một cuộc sắc – không
Có hay con tạo còn mong quay về?
Đường trần mấy nẻo sơn khê
Lợi danh tình… những bộn bề trái ngang

Trải bao cay đắng bẽ bàng
Thế nhân dòng lệ hai hàng chảy xuôi
Tưởng rằng một chuyến rong chơi
Đâu ngờ phiêu dạt luân hồi ức năm

Ơ kìa ai phóng vầng trăng
Thả lên vũ trụ mênh mang thế này!?
Cõi phàm say tỉnh tỉnh say
Ba năm gom lại một giây ngỡ dài!

Cõi phàm say tỉnh tỉnh say; Ba năm gom lại một giây ngỡ dài! (Ảnh: dongtuyen.com)

Luận bàn sai đúng đúng sai
Có hay hết thảy an bài phía trên?
Dối lòng nghiệp quả không tên
Có hay muôn cõi Thần Tiên dõi nhìn?

Bảo rằng: ‘trông thấy mới tin’
Hương bay gió thổi, ai nhìn thấy không?
Huống chi là chuyện cao tầng
Cần tu chính Pháp, tín Thần kính Thiên…

Cõi phàm điên đảo đảo điên
Trăm năm thoắt đã qua miền hà khê
Nhắn ai tỉnh mộng quay về
Pháp Luân chiếu rọi, Thiên thê dẫn đường (*)

Thơ rằng: ‘Thế giới mười phương’
Vẫn mong nhân thế Hồi hương – Khải hoàn!…

FB. Vô danh cư sỹ
– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/