‘Trồng vừng thì lại ra vừng
Trồng đậu được đậu xin đừng kêu ca
Lưới trời lồng lộng bao la 
Tuy là thưa đấy nhưng mà khó chui’ [1]

Cũng đừng đổ tại hên xui
Xưa nay nhân quả tới lui tuần hoàn
‘Tiền tài như đất bên đàng
Nghĩa nhân mới thực ngàn vàng trong tay’ [2]

Vui buồn phúc họa dở hay
Thảy do đức – nghiệp chuyển xoay mà thành
Tham tài trọng sắc háo danh
Tổn hao phúc phận sớm thành hư không 

Một lòng dưỡng đức tu tâm
Mới mong sinh mệnh xuất tầng thế gian 
Đời người ngắn chẳng tày gang
“Nhân thân nan đắc” ngọc vàng khó mua [3]

Tham lam biết mấy cho vừa 
Ai mang tài phú được qua cổng Trời?
Thân phàm gửi cát bụi thôi 
Cháu con có phúc của đời cháu con

Cầm bằng âm đức hao mòn
Một cơn sóng gió luống toang cửa nhà
Khôn đâu trẻ, khỏe đâu già?[4]
Biết Chân-Thiện-Nhẫn mới là cao minh 

Xuất siêu danh lợi sắc tình
Sẽ trông thấy cửa Thiên Đình mở ra…

[FB Vô danh cư sỹ].

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

[1] Tục ngữ.
[2] Cổ ngữ – Nguyên văn: “Tiền tài như phấn thổ/ Nhân nghĩa tựa thiên kim”
[3] “Nhân thân nan đắc” [Thân người khó được]. Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
[4] Thành ngữ dân gian có câu: “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”.


Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||b88c178a6__

Ad will display in 09 seconds