Uốn cây phải uốn từ lúc bé; Để lớn rồi sửa thế khó thay; Cổ nhân vẫn giảng câu này: ‘Bé không vin cả gãy ngay đến cành’…

‘Đất nước suy tàn tài tử quý
Gia đình giàu có trẻ con kiêu’ (*)
Thương con cũng chớ nuông chiều
Có nuôi không dạy dễ điều sinh hư

Uốn cây phải uốn từ lúc bé
Để lớn rồi sửa thế khó thay
Cổ nhân vẫn giảng câu này:
‘Bé không vin cả gãy ngay đến cành’…

Người quý bởi Thiện lành, phẩm đức
Nào phải đâu vỗ ngực ta đây
Phúc cao nhờ có đức dày
Chẳng do khôn khéo vẽ bày mà nên

Phàm những kẻ bon chen tính toán
Càng tâm cơ càng lắm oan gia
Tranh đua sớm bệnh tối già
Một đời tất bật xem ra cũng thừa!

Chớ nghĩ chuyện dối lừa ai đó
Đừng quên câu ‘gieo gió gặt giông’
Gian tham là thói bốc đồng
Trước sau Chân thực, thật lòng mới hay

Luật nhân quả có vay có trả
Tránh xa cơn ‘giận quá hóa càn’
Xưa nay Nhẫn nhịn là vàng
Thoái lui một bước đất bằng trời trong

Biển ở thấp trăm sông đổ tới
Lúa cúi đầu lúa mới nặng bông
Ai mà dưỡng đức tu tâm
Sống Chân-Thiện-Nhẫn phúc âm mãn đường (**)…

FB. Vô danh cư sỹ

(*) Cổ ngữ.

(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/