Thơ gửi Tổng thống Donald Trump và những người yêu nước Mỹ

Bắt đầu từ hôm nay

Dẫu không nhiều nước mắt
Tôi vẫn khóc vì ông
Bởi phút giây Từ Hải
Bị bốn bề tấn công

Dẫu không nhiều chữ nghĩa
Tôi vẫn viết về ông
Chàng Thạch Sanh hào hiệp
Trước một bầy Lý Thông

Ông không thua đâu nhé
Tạm lùi một bước thôi
Để tiếp thêm củi lửa
Cho nồi cơm đang sôi

Ông không buông đâu nhé
Quân tử biết chờ thời
Săn cả bầy mãnh thú
Đâu phải là chuyện chơi

Nếu vội vàng manh động
Thiên hạ ắt chê cười
Cũng là vâng ý Chúa
Giác ngộ thêm con người

Trao ngôi cho kẻ cắp
Gắp lửa bỏ bàn tay
Nước Mỹ đã hủ bại
Bắt đầu từ hôm nay

Ngày 06/01/2021
Đoàn Thị Lam Luyến