(Trân trọng kính tặng đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump)

Mệnh Trời

Ông ngồi ghế Tổng thống 
Sắp sửa tròn bốn năm
Tâm ông trong trời đất 
Sáng tỏ như trăng Rằm

Người nói ông: Đại Ngốc
Làm việc không ăn lương
Những kẻ tham tiền bạc  
Thù ông đến tận xương

Người nói ông: Đại Dũng
Chính trường như chiến trường
Không giáp sắt, mũ sắt
Hàng ngày, ông tiến lên

Người nói ông: Đại Trí
Những cải cách tuyệt vời
Vì virus Vũ Hán
Đành chững lại, chờ thời

Người nói ông: Đại Nhẫn 
Nan nhẫn quá đi thôi  
Gán tội rồi luận tội
Chẳng có ngày nào vơi

Kẻ thù ông ác hiểm
Lắm chước quỷ mưu ma 
Có kẻ trong Tam giới 
Có kẻ ngoài Thiên hà

Một liên minh ma quỷ 
Ngày đêm dòm và rình
Đứa vung rìu trước mặt 
Đứa ném bùn sau lưng 

Ông tu thân từ nhỏ 
Nhân – Trí – Dũng vẹn toàn
Muốn dân mình hạnh phúc
Ông chẳng hề từ nan

Làm tiếp bốn năm nữa
Khổ nạn đấy ông ơi
Giải thể hết tà ác 
Ấy là xong mệnh Trời

Ngày 09 – 11/09/2020
Đoàn Thị Lam Luyến

Từ Khóa: