[Mến tặng Tam huynh đệ]

“Hôm nay khe suối rừng sâu
Đón mừng Hành Giả ở đâu mới về”… (*)
Lời còn vang vọng sơn khê
Người đà cưỡi hạc bay về non Tiên
Quý vì huynh đệ hữu duyên
Trọng vì nguyện ước tiên thiên thuở nào
Chim bằng sải cánh trời cao
Rồng thiêng luống những ẩn vào mây xanh…
Đường về Quê cũ thênh thênh
“Hòa tan trong Pháp” thanh bình, an nhiên!… (**)

[Vô danh cư sỹ] 

(*) Tứ thơ của Tam đệ.
(**) “Hòa tan trong Pháp”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

Có thể bạn quan tâm:

Video: Trở về Cố hương – miền đất tịnh thổ

videoinfo__video3.dkn.news||7202c5f3c__

Ad will display in 09 seconds