Đại Pháp Hồng Truyền toàn thế giới (*)
‘Phật quang phổ chiếu’ khắp năm châu (**)
Phúc âm nào phải tìm cầu
Tường minh chân tướng phép màu hiển linh

Từ vạn thuở chúng sinh có cội
Cũng tựa như đêm tối có đèn
Pháp truyền lý giải uyên nguyên
Độ nhân hồi hướng sang miền Phật ân

Tùng bách đẹp chờ xuân thay lá
Vượt vũ môn, kìa cá hóa rồng
Bao người học Pháp luyện công
Thân-tâm, uy đức muôn phần thăng hoa…

Vầng tuế nguyệt trải qua năm tháng
Ải trần gian dày dạn nắng mưa
Lợi danh tình sắc dối lừa
Chúc ai phản tỉnh vượt qua luân hồi

Thời mạt Pháp nơi nơi kiếp nạn
Buổi nhiễu nhương mạn mạn thiên tai
Thức đêm mới biết đêm dài
Chân tâm bản ngã mong hoài Cố hương

Nay Phật Pháp mười phương cứu độ
“Chuyển Pháp Luân” – đã có pháp truyền (***)
Nhắn người hồng phúc hữu duyên
Theo Chân-Thiện-Nhẫn lên thuyền bình an

Ca rằng:
Luân hồi bao kiếp gian nan
Một phen ‘đãi cát tuyển vàng là đây’
Pháp Luân xoay chuyển đêm ngày
Thiên Thê dẫn lối, Thần bay về trời… (****)

Vô danh cư sỹ
– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả
.

Chú thích:
(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
Website: https://vi.falundafa.org/
(**) “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(***) “Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn thực hành và tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn… quý độc giả hữu duyên vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
Link sách “Chuyển Pháp Luân”: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.htm
(****) Thiên thê: Thang trời – chiếc thang lên trời.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||80c762ddd__

Ad will display in 09 seconds