‘Thiên Đàng’ và ‘địa ngục’
Là cảnh giới trong Tâm
Ai cố chấp mê lầm 
Dễ sa chân địa ngục
Người tu tâm dưỡng đức 
Sinh mệnh ắt thăng hoa 
Cổng Thiên Đàng mở ra
Lòng an nhiên tự tại
Thế nhân mê lạc mãi
Với danh lợi sắc tình 
Giam mình chốn điêu linh 
Xây ‘thiên đàng giả tạm’
Trần gian là ‘khách sạn’
Thân tá túc qua ngày
Nếu ‘diễn quá nhập vai’
Khó quay về Thiên Quốc
Con tạo xoay thời cuộc 
Thấm thoát ức vạn năm 
Thần truyền Pháp độ nhân
Ưu Đàm hoa khai nở
Nguyện thề xưa nhắc nhớ
Theo Chính Pháp trở về 
Ai tìm kiếm ‘Thiên Thê’ (*)
“Chuyển Pháp Luân” – hãy đọc
Khi chào đời ta khóc
Bởi thấu kiếp trần ai
Muốn siêu xuất luân hồi 
Đồng hóa: Chân-Thiện- Nhẫn. (**)

[Vô danh cư sỹ].

(*) Thiên Thê: Thang Trời – Chiếc thang về Trời.
(**) ✅Pháp Luân Đại Pháp:  Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho tâm tính, bản thể, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/