Đời người có rất nhiều sự việc, tình huống không như mong muốn xảy ra. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ dưới đây để tránh những sai lầm to lớn trong cuộc đời nhé!

Thứ 1: Đời người có ba điều cần nghĩ đến đó là

1. Cống ngầm có thể lật thuyền

2. Lông gà có thể bay lên trời

3. Cốt nhục có thể tương tàn

Thứ 2: Đời người có ba loại thuốc không thể mua được

1. Thuốc hối hận (Có tiền cũng khó mua được)

2. Thuốc trường sinh (Trường sinh bất lão chỉ là hư không)

3. Thuốc tâm bệnh (Tâm bệnh cần phải có tâm dược để trị)

Thứ 3: Đời người có ba cái “một”

1. Ngã một lần khôn hơn một chút

2. Trải qua một chuyện sẽ có thêm một khả năng

3. Kết giao thêm một người bạn là kết thêm một duyên

Thứ 4: Đời người đừng trở thành ba loại người

1. Người vô tri: Không có tri thức

2. Người vô sợ: Hồ đồ, to gan lớn mật không biết sợ hãi gì

3. Người vô sỉ: Không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn với ai

Thứ 5: Đời người thường xuyên xuất hiện ba loại hiện tượng không như mong muốn

1. Cầu không được

2. Có mắt không tròng

3. Dục tốc bất đạt

Thứ 6: Đời người có ba điều kiện để phát triển

1. Đạo đức

2. Tài trí

3. Thời cơ

Thứ 7: Đời người có ba khả năng

1. Cần cù có thể bù cho sự kém cỏi

2. Kiệm có thể nuôi dưỡng liêm: Kiệm dưỡng liêm, xa xỉ dưỡng tham

3. Tĩnh có thể sinh ngộ, đạm bạc để ý chí sáng, tĩnh lặng để trí xa

Thứ 8: Đời người nên xử lý tốt ba loại quan hệ

1. Công và tư: Công và tư phải rõ ràng, không thể vì tư mà bỏ công

2. Tình và lý: Tình và lý nên phải hài hòa

3. Nội và ngoại: Đối với bản thân phải nghiêm khắc, đối với người phải bao dung

Thứ 9: Đời người có ba cái nhận thức sai lầm

1. Đối với bản thân luôn truy cầu sự hoàn mỹ

2. Đối với người khác thì trách cứ cầu toàn

3. Đối với sự việc thì quá cầu sự hoàn hảo

Thứ 10: Đời người có ba chỗ dễ phạm sai lầm

1. Phóng túng: Phóng túng hành vi của bản thân

2. Nhân nhượng: Nhân nhượng với những việc làm sai trái của mình

3. Mất đi chuẩn mực làm người

Thứ 11: Đời người có thể xuất hiện ba biến cố

1. Vui quá mà hóa buồn

2. Không có việc làm dễ phạm lỗi lầm

3. Gặp được sự sống trong cõi chết

Thứ 12: Đời người cần học được ba yêu cầu

1. Yêu cầu học khiêm tốn, không ngại học hỏi kẻ dưới

2. Yêu cầu học được lòng bao dung

3. Yêu cầu học được kiên trì nhẫn nại

Thứ 13. Tiêu chí hạnh phúc của đời người

1. Áo cơm không phải lo lắng

2. Khỏe mạnh về thể xác và tinh thần

3. Tình thân vô hạn

Thứ 14: Đời người có ba thứ nên quên

1. Quên tuổi tác

2. Quên quá khứ không vui

3. Quên oán thù

Thứ 15: Trong đời người

1. Không để quá khát mới uống

2. Không để quá mệt mỏi mới nghỉ ngơi

3. Không chờ người đối tốt với mình thì mình mới đối tốt với người.

4. Không để làm hại người rồi mới hối hận

5. Không để đến già mới hối tiếc

Theo Letu.life
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: