Đừng tưởng buôn ý bán lời 
Đôi dòng mộc mạc tặng người hữu duyên…
Đừng tưởng ‘mạnh gạo, bạo tiền’
Xa rời đạo lý rước phiền vào thân
Đừng tưởng vong nghĩa bội ân
Chờ xem nhân quả xoay vần há sai?
Đừng tưởng ‘vạ gió tai bay’
Nhân gian đa sự không ngoài chữ duyên 
Đừng tưởng im lặng là Thiền
Tâm chưa thanh tịnh, nổi miền bão giông
Đừng tưởng buông hết là ‘Không’
Nếu còn chấp trước, e rằng vẫn mê
Đừng tưởng cứ thích là thề
Trên đầu ba thước Thần nghe tỏ tường
Đừng tưởng chiều chuộng là thương 
Bé không vin, lớn ẩm ương gãy cành (*)
Đừng tưởng cứ vội là nhanh
Đi sai một bước hóa thành dở dang
Đừng tưởng óng ánh là vàng
Thói đời thật giả bẽ bàng lắm phen
Đừng tưởng chê bởi ghét ghen
Người ta đố kỵ cũng khen giả đò
Đừng tưởng biếu nghĩa là cho
Xem ra được – mất không là ngẫu nhiên
Đừng tưởng cứ luật là nghiêm
Xưa nay đen trắng đảo điên lắm tuồng
Đừng tưởng ‘vắng mợ chợ buồn’ (**)
Ô hay, thiên hạ bán buôn như thường!
Đừng tưởng bóng nhoáng là gương 
Cổ kim vẫn có những phường ngụy trang
Đừng tưởng chơi đã thanh nhàn
Ai hay trăm mối ngổn ngang trong lòng…

Nhân gian hư ảo phập phồng 
Biết: Chân Thiện Nhẫn, thoát vòng vô minh. (***)

[Vô danh cư sỹ].

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.
(*) Thành ngữ dân gian có câu: “Bé không vin, cả gãy cành”.

(**) Tục ngữ dân gian có câu: “Vắng mợ thì chợ vẫn đông/ Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”.
(**)✅ Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại website dưới đây:

https://vi.falundafa.org/