‘Người ta không thể tin tướng mặt 
Nước biển làm sao lấy đấu đong?’ (*)
Chỉ nhìn vào một chữ Tâm
Mới hay lòng dạ xa gần ra sao
Lợi danh ấy ra vào lắm kẻ 
Trèo cao nhiều dễ té đớn đau
Cao xanh những lắm nhiệm màu
Tu tâm mới đặng phúc cao đức dày
Cõi nhân thế mây bay gió thoảng
Kiếp trần gian sớm nắng chiều mưa 
Đời người như giấc ngủ trưa
Mới hồng tươi má đã vừa tóc sương 
Đường tình ái vấn vương lắm nỗi
Nẻo phù du nghiệp tội cũng nhiều 
Vay hoài trả được bao nhiêu 
Luân hồi lục đạo tiêu điều tháng năm 
May gặp buổi “Phật ân hạo đãng”(**)
“Chuyển Pháp Luân” tỏa rạng mười phương
Nhắn ai tỉnh giấc vô thường 
Theo Chân Thiện Nhẫn hồi hương trở về (***)

[Vô danh cư sỹ].

(*) Cổ ngữ.
(**) “Phật ân hạo đãng”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(***) ✅ Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân- Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/