Chia ly

Vầng trăng sẻ nửa bởi vì đâu
Để phận đôi ta lỡ nhịp cầu
Lưu luyến chia tay trào lệ tủi
Bồi hồi cách biệt tứa mi sầu

Người đi nỗi nhớ mang tim ép
Kẻ ở niềm thương cất dạ sâu
Xin nguyện cho người luôn hạnh phúc
Quên đi cái thuở giả cau trầu

Vầng trăng sẻ nửa bởi vì đâu. Để phận đôi ta lỡ nhịp cầu. (Ảnh: Pinterest.com)

 Nhớ 

Dõi mắt tìm nhau chẳng thấy đâu
Một mình lặng lẽ đứng trên cầu
Chiều hoang dần xuống trong trời thẳm
Đêm quạnh dâng lên giữa biển sầu

Xa mặt cách lòng tình chẳng nhạt
Gần nhau đối diện nghĩa thêm sâu
Người ơi! ví thử ngàn năm đợi
Cũng xứng cau xanh quyện thắm trầu

Xa mặt cách lòng tình chẳng nhạt. Gần nhau đối diện nghĩa thêm sâu. (Ảnh: Pinterest.com)

Mùa thu kỷ niệm 

Mùa thu mơ ước đã về đâu
Để lại trong lòng dạ khắc sâu
Chiếc lá nghiêng mình chao cánh mỏng
Bóng mây nhẹ lướt dạo trên đầu

Hồn mơ mộng tưởng tròn duyên mãi
Tâm nghĩ bâng quơ vẹn thắm lâu
Chẳng hiểu vì sao ra cách trở
Người đi bỏ lại kín khung sầu.

Hồn mơ mộng tưởng tròn duyên mãi. Tâm nghĩ bâng quơ vẹn thắm lâu. (Ảnh: Pinterest.com)

Thanh Bình