Ai ơi sống ở trên đời
Không gây thù oán nói lời khó nghe
Đừng thấy người xấu mà chê
Cũng đừng cười nhạo trêu chòng người điên

Đừng khoe ta có lắm tiền
Đừng khinh kẻ khó, người hiền trắng tay
Cuộc đời sống có trả vay
Xin đừng ganh ghét người đây hơn mình.

Cuộc đời sống có trả vay. Xin đừng ganh ghét người đây hơn mình. (Ảnh: Thoibao.today)

Sống đời phải có chữ tình
Đối nhân xử thế, nhục, vinh trong đời
Khổ thân đừng oán trách trời
Âu do số kiếp sinh thời mà ra

Người giàu, xinh đẹp hơn ta
Kiếp xưa sống tốt nên nhàn tấm thân
Đừng nên mắng kẻ ngu đần
Cũng đừng hám lợi sa chân chốn bùn.

Khổ thân đừng oán trách trời. Âu do số kiếp sinh thời mà ra. (Ảnh: Wikipedia.org)

Khó khăn cố gắng chẳng chùn
Sống đời thánh thiện xin đừng bất lương
Ngoan hiền sẽ lắm người thương
Biếng lười, dối trá phạm đường u mê.

Hoa Sen

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.news||efc30f799__

Ad will display in 09 seconds