Ta được hi vọng khai sinh!
Thổi vào niềm tin cháy bỏng
Nuôi bằng mồ hôi nước mắt
Đợi ngày chở ước mơ bay!

Ngờ đâu… đời là đắng cay
Nên yêu thương dần nhỏ lại
Thơ ngây không sao giữ mãi
Vết Buồn ngày một thêm sâu!

Thơ ngây không sao giữ mãi. Vết Buồn ngày một thêm sâu! (Ảnh: pinterest.com)

Tổn thương tích nhiều thành đau
Dối gian rèn lên mặt nạ
Ta chẳng còn là ta nữa
Quên mình đã từng trong veo!

Tưởng rằng rơi mất thương yêu
Buông mình chìm trong tuyệt vọng
Một ngày chợt tim bừng sống
Khi được khơi nguồn từ bi!

Ta chẳng còn là ta nữa. Quên mình đã từng trong veo! (Ảnh: pinterest.com)

Ta nhận ra mình xưa kia
Sống trong mọn hèn ích kỷ
Cuốn trôi theo dòng nhân thế
Quay cuồng dành giật hư vô!

Từ nay thôi nhé xô bồ
Chào mi ta về thanh tịnh
Nhủ lòng hướng Chân Thiện Nhẫn
Nuôi khát vọng bằng từ bi!

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.news||830fd9b79__

Ad will display in 09 seconds