Chiều xuống theo cành liễu biếc
Nghiêng nghiêng tím sẫm chân trời
Bồng bềnh mây trôi lờ lững
Như tìm một chốn nghỉ ngơi.

Bồng bềnh mây trôi lờ lững / Như tìm một chốn nghỉ ngơi.
Bồng bềnh mây trôi lờ lững / Như tìm một chốn nghỉ ngơi.

Trăng lên mờ hương hoa huệ
Vít cong bông trĩu sương lành
Vàng vương khắp riềm mây mỏng
Rắc đầy vườn đẫm sương xanh.

Vàng vương khắp riềm mây mỏng / Rắc đầy vườn đẫm sương xanh.
Vàng vương khắp riềm mây mỏng / Rắc đầy vườn đẫm sương xanh.

Một tiếng chim vang tĩnh mịch
Không gian lại khép im lìm
Sao đầy trời sao nhấp nhánh
Tìm gì dưới đất thâu đêm.

Sao đầy trời sao nhấp nhánh / Tìm gì dưới đất thâu đêm.
Sao đầy trời sao nhấp nhánh / Tìm gì dưới đất thâu đêm.

Lương Bảo