Sinh ra nơi cõi trần
Trong thế hệ vô thần
Sống truy cầu danh lợi
Một đời nhọc xác thân.

Cuộc đời, ôi quá ngắn
Mấy chục năm qua rồi
Ta nhìn lại cuộc đời
Thấy quá nhiều cay đắng.

Cuộc đời, ôi quá ngắn. Mấy chục năm qua rồi. (Ảnh: Pinterest.com)

Sống trong cõi vô minh
Danh lợi khổ thân mình
Đâu biết Trời định sẵn
Chỉ truy cầu hư vinh.

Một ngày, gặp Đại Pháp
Như thấy ánh binh minh
Thấy ý nghĩa cuộc sống
Niềm tin, sự hi sinh.

Một ngày, gặp Đại Pháp. Như thấy ánh binh minh. (Ảnh: Flickr.com)

Thấy bí mật thiên cổ
Vũ trụ, thời – không gian
Nhân thể, những kiếp nạn
Ma, thần, cõi thế gian.

Ngàn năm đã trôi qua
Đến lúc trở về nhà
Người thân nơi tiên giới
Chờ ta mắt lệ nhòa?

Hy Vọng

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.news||830fd9b79__

Ad will display in 09 seconds