Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Ngọn bấc lùa hơi lạnh tái tê,
Mọi cây giấu chồi xanh dưới vỏ.
Riêng Hoa Sữa lẽ gì chẳng rõ,
Lại toả hương mặc úa đông tàn.

Chẳng đua nở mượn tiết xuân sang,
Không nhờ màu nắng khi hè tới,
Chẳng rực rỡ thu sang rụng vội,
Bền lòng thơm trước gió heo may.

Chẳng rực rỡ thu sang rụng vội. Bền lòng thơm trước gió heo may. (Ảnh: pixabay.com)

Lương Bảo