Thao thức trong sương một nỗi niềm
Trăng ngát hương tình tỏa dịu êm
Soi mình bên lối bình yên đó
Lặng dấu chân đời, trắng bao đêm

Trăng lén nhìn ai dạ mông lung
Lá rơi theo cánh gió vô cùng
Chở cả nỗi buồn trong tĩnh lặng
Đêm thu vắng lạnh chốn mịt mùng

Thao thức trong sương một nỗi niềm. Trăng ngát hương tình tỏa dịu êm. (Ảnh: tiki.vn)

Trăng chở mùa thu tím nhớ nhung
Con sóng mây xa phím tơ chùng
Cho thơ nằm mộng trên dòng biếc
Vẫn nhớ tình ai đã muôn trùng

Tiếng nguyệt cầm vang trong sương khuya
Độc ẩm đêm nay lệ đầm đìa
Trên cành thu muộn sầu hiu hắt
Cùng ta bước trọn dốc đời chia…

Trăng chở mùa thu tím nhớ nhung. Con sóng mây xa phím tơ chùng. (Ảnh: Pinterest)

Uyên Sa