Gió thu phảng phất lá vàng rơi
Trăng nở chen hoa nhạc thốt lời
Gợn sóng bồng bềnh trên mặt nước
Mây trôi lơ lửng khắp nơi nơi

Gió thu phảng phất lá vàng rơi, trăng nở chen hoa nhạc thốt lời ( (Ảnh: duky.net) )

Tơ lòng vương vấn người trong mộng
Ước hẹn năm xưa vướng một thời
Trăng sáng, trăng thu, trăng đẹp lắm
Trăng thề in bóng nguyệt đầy vơi

Hoàng Giang

Từ Khóa: