QUA BẾN TANG CÀN

Mười năm Tịnh Châu, đất tha hương
Đêm ngày, lòng nhớ đất Hàm Dương
Một lần qua bến Tang Càn, chợt
Ngoảnh ngắm Tịnh Châu như cố hương.

Tác giả: Giả Đảo
Chuyển ngữ: Lương Bảo

Ngoảnh ngắm Tịnh Châu như cố hương. (Ảnh: PYS Travel)

Nguyên tác tiếng Hán:

渡桑乾

客捨并州已十霜,
歸心日夜憶咸陽。
無端更渡桑乾水,
卻望并州是故鄉。

(Ảnh: TransViet Travel)

Độ Tang Càn (Giả Đảo)

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương,
Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương.
Vô đoan cánh độ Tang Càn thuỷ,
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương.

Lương Bảo sưu tầm