Sông cứ trong sao lòng vẫn đục
Chốn hồng trần vay trả, trả vay
Nghiệp nhân duyên vạn kiếp sâu dày
Chuốc chén đào người say, ta tỉnh.

Gột rửa đi thân tâm bất tịnh
Bước lên thuyền Đại Pháp chờ ta
Đường về nhà dẫu gần dẫu xa
Lòng kiên định giúp ta vững bước.

Đắc nhân thân, ngàn năm khó được
Thấy đường về, đâu ngại gần xa…!

Song Hiếu

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.news||164c40544__

Ad will display in 09 seconds