Múa rìu qua mắt tiều phu
Liều mình gõ trống trêu đùa Thiên Lôi (1)
Xưa nay thói xấu ở đời
Là tâm hiển thị chê người khoe ta

‘Khôn ngoan chẳng lọ thật thà’ (2)
Khuếch trương bản sự ấy là ‘cái tôi’
Đức cao nhờ có đắp bồi
Biển khơi dẫu rộng đâu cười trăm sông

‘Chì khoe chì nặng hơn đồng
Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chuông?’ (3)
Khoa trương sẽ hóa tầm thường
Chân thành hòa ái khiêm nhường mới hay

‘Hạt tiêu nó bé nó cay’… (4)
Mũi kim tuy nhỏ mà may áo dài
Chớ nên khoe đức khoe tài
Khoe nhiều mất lắm chứ ai trọng mình

Ngẫm ra cũng bởi ‘hữu tình’
Chấp mê danh lợi hư vinh đủ đường
Nhủ lòng hướng nội làm gương
Tu Chân-Thiện-Nhẫn ấy thường khiêm cung.

Ghi chú:

(1) Thành ngữ xưa có câu: “Múa rìu qua mắt thợ”; cũng lại có câu: “Đánh trống qua cửa nhà sấm”.
(2) Tục ngữ.
(3) Ca dao Việt.
(4) Cổ ngữ có câu: “Hạt tiêu nó bé nó cay/ Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền”…

Clip hay: Tính khí càng ôn hòa thì phúc báo càng dày sâu

videoinfo__video3.dkn.news||830fd9b79__

Ad will display in 09 seconds