Thu vàng vì lạc cánh hoa
Sắc phai màu úa nhạt nhòa nhớ thương
Hạ huyền chuyển nỗi vấn vương
Trống không sắc đỏ bình thường rụng rơi

Sông xanh vắng bóng thuyền chài
Lời phu phụ, nức lòng ai nỗi chờ
Ve sầu vọng khúc ngẩn ngơ
Thoát thanh kêu vọng lời thơ trữ tình

Sông xanh vắng bóng thuyền chài. Lời phu phụ, nức lòng ai nỗi chờ (Ảnh: vantho.net)

Bây giờ tháng tám vàng thinh
Mùa thu lá rụng lung linh tím màu
Én bay sa cánh đồng sâu
Còn xa vọng nhớ chiều âu yếm về

Hoàng hôn tím tái lững lờ
Vòng cung bảy sắc lấp mờ chân thu
Cầu vồng dần tới trăng lu
Vang vang âm khí đêm sâu lùi dần

Hoàng hôn tím tái lững lờ. Vòng cung bảy sắc lấp mờ chân thu (Ảnh: tinhhoa.net)

Thắm lòng lữ khách dừng chân
Mùa thu lá rụng thu phân cõi lòng
Âm vang khúc hát long đong
Tình thu như đã tơ lòng kết duyên…!

Đức Ái

Từ Khóa: