Bạn xa rồi
chỉ còn lại mùa thu
Heo may thổi
lá bàng rơi thảng thốt
Chiều vắng quá
để sân trường thêm rộng
Nói điều gì
sắc đỏ lá bàng ơi!

(Ảnh: zing.vn)

Ngỡ quên rồi
bao kỷ niệm buồn, vui…
Mà sắc lá
nhắc hoài năm tháng cũ
Xin ép vào tim
chiếc lá bàng thuở nhỏ
Để suốt đời
ta mãi nhớ về nhau!

Bình Nguyên

Từ Khóa: